Cách tạo khung trong Word thẻ Borders

Tạo khung trong Word là một thao tác rất cần thiết giúp văn bản của bạn trở nên gọn gàng và khoa học hơn, nhất là đối với những tiểu luận, luận văn, đồ án,...

>>> Cách đánh số trang trong Word 2016 nhanh chóng nhất

>>> Hướng dẫn cách làm mục lục trong Word 2010

Trước khi thao tác tạo khung trong Word bằng thẻ Borders, việc chúng ta cần làm là mở chức năng Page Borders trong thẻ Page Layout. Khi đó sẽ xuất hiện cửa sổ Borders and Shading thẻ Borders với chức năng tạo khung bao quanh một đoạn văn bản nhất định nằm trong cửa sổ này.

Cách tạo khung trong Word thẻ Borders 1

Cách tạo khung trong Word thẻ Borders 2

Để thực hiện tạo khung trong Word bằng thẻ Borders, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn đoạn văn bản cần kẻ khung.

Bước 2: Mở cửa sổ Borders and Shading rồi chọn thẻ Borders.

Cách tạo khung trong Word thẻ Borders 3

Bước 3: Thực hiện việc kẻ khung theo ý định của bạn.

Trong đó:

- Setting: Chọn cách kẻ khung phù hợp, bao gồm: None (không sử dụng khung), Box (kẻ khung bao quanh dạng hình hộp, chữ nhật), Shadow (kẻ khung có đổ bóng), 3-D (kẻ khung có hiệu ứng 3D), Custom (kẻ khung tùy ý người sử dụng).

- Style: Các kiểu đường kẻ để kẻ khung.

- Color: Chọn màu đường kẻ.

- Width: Độ dày của đường kẻ

- Preview: Xem trước kết quả đường kẻ được vừa thực hiện.

- Apply to: Đối tượng áp dụng, gồm 2 đối tượng là Paragraph (cả đoạn trong một khung) và Text (từng đoạn text trong một khung).

Cách tạo khung trong Word thẻ Borders 4

Tạo khung trong Word với đối tượng là Paragraph

Cách tạo khung trong Word thẻ Borders 5

Tạo khung trong Word với đối tượng là Text

Chỉ sau vài bước đơn giản ta đã hoàn thành được việc kẻ khung trong Word bằng thẻ Borders.

Theo: TT/Tổng Hợp