Bí thư Ban Cán sự Đảng Tổng cục Dầu khí là ai?

20:05 | 30/11/2021

|
Sự ra đời của Ban Cán sự Đảng Tổng cục Dầu khí Việt Nam trên cơ sở giải thể Đảng đoàn Tổng cục Dầu khí.
Bí thư Ban Cán sự Đảng Tổng cục Dầu khí là ai?
Ảnh minh họa

Ngay sau khí Tổng cục Dầu khí được thành lập, Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa III đã quyết định thành lập Đảng đoàn Tổng cục Dầu khí, Bí thư Đảng đoàn là Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Biên; uỷ viên Đảng đoàn là các Phó Tổng cục trưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Ngày 13/06/1978, Ban Chấp hành Trung ương ra Quyết định số 465 NQ-NS/TW giải thể Đảng đoàn Tổng cục Dầu khí, thành lập Ban Cán sự Đảng Tổng cục Dầu khí. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng phụ trách công tác dầu khí Đinh Đức Thiện được quyết định là Bí thư; các Ủy viên Ban Cán sự, gồm: Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Biên, các Phó Tổng cục trưởng Phan Tử Quang và Lê Văn Cự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo Trần Ngôn Hoạt.

Ban Cán sự Đảng Tổng cục Dầu khí chấm dứt hoạt động vào tháng 9/1982 theo Thông tri số 13-TT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc giải thể Ban Cán sự Đảng ở Bộ, Sở và thành lập Hội đồng Bộ ở các Bộ (hoặc Tổng cục).

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

Nguồn: Bí thư Ban Cán sự Đảng Tổng cục Dầu khí là ai?

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng