PetroCons lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021 - 2025

PetroCons lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021 - 2025

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons, mã chứng khoán: PVX) tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xem xét thông qua ...
|< < 1 2 3 > >|

Tỉ giá