TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện thêm nhiều điểm kinh doanh vàng vi phạm

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện thêm nhiều điểm kinh doanh vàng vi phạm

Kiểm tra đột xuất các hộ kinh doanh vàng, lực lượng quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh phát hiện hàng không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiện giả mạo nhãn hiệu.
|< < 1 2 3 > >|