Từ hôm nay 1/7, chuyển tiền trên 10 triệu đồng phải xác thực sinh trắc học

Từ hôm nay 1/7, chuyển tiền trên 10 triệu đồng phải xác thực sinh trắc học

Việc xác thực sinh trắc học áp dụng với khách hàng là cá nhân, có giao dịch điện tử của cá nhân có giá trị hơn 10 triệu đồng hoặc tổng giá trị thanh toán trong ngày vượt 20 triệu đồng.
|< < 1 2 3 > >|