Bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng

Bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ với 481 đại biểu tán thành, tương đương 96,98%.
|< < 1 2 3 > >|

Tỉ giá