An Giang phát triển hạ tầng du lịch

An Giang phát triển hạ tầng du lịch

Để du lịch (DL) thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngoài tiềm năng sẵn có, tỉnh An Giang đang nỗ lực xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ DL h
|< < 1 2 3 > >|