Thủ tướng yêu cầu lập đoàn thanh tra về quản lý và cung ứng điện của EVN

Thủ tướng yêu cầu lập đoàn thanh tra về quản lý và cung ứng điện của EVN

Thủ tướng giao Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của EVN từ ngày 1/1/2021 đến 1/6/2023.
|< < 1 2 3 > >|

Tỉ giá