Từ 1-1-2024: Áp dụng chính sách mới nhất về đăng ký thường trú, tạm trú

Từ 1-1-2024: Áp dụng chính sách mới nhất về đăng ký thường trú, tạm trú

Không phải công chứng hợp đồng thuê nhà khi đăng ký tạm trú, sửa quy định về hồ sơ phải nộp khi đăng ký thường trú, bổ sung nhiều thông tin cư trú được xác nhận …là những quy định có hiệu lực từ đầu ...
|< < 1 2 3 > >|

Tỉ giá