PV GAS tập trung tăng cường phối hợp, hỗ trợ phát triển hoạt động dịch vụ bên ngoài

PV GAS tập trung tăng cường phối hợp, hỗ trợ phát triển hoạt động dịch vụ bên ngoài

Ngày 19/4/2024, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức hội thảo “Phương án phối hợp, hỗ trợ phát triển hoạt động dịch vụ bên ngoài”. Hội thảo nhằm tạo cơ hội cho cá
|< < 1 2 3 > >|