Cấu trúc lại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa gồm các đơn vị nào? (*)

09:07 | 13/11/2021

|
Tái cấu trúc lại các doanh nghiệp đã được cổ phần hóa, chuyển một số doanh nghiệp có quy mô lớn sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con.
Cấu trúc lại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa gồm các đơn vị nào? (*)
Ảnh minh họa

Để tập trung nguồn lực và phát huy thế mạnh của ngành dầu khí, giúp Nhà nước hoàn toàn chi phối lĩnh vực kinh doanh chính, quan trọng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tái cấu trúc lại các doanh nghiệp đã được cổ phần hóa, chuyển một số doanh nghiệp có quy mô lớn sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con, đó là:

1. Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI).

2. Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC).

3. Tổng công ty Vận tải Dầu khí (PVTrans).

4. Tổng công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD).

5. Tổng công ty Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

6. Tổng công ty Tài chính Dầu khí (PVFC).

7. Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVConstruction).

8. Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo).

9. Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC)

Các doanh nghiệp còn lại đã được sắp xếp lại dưới hình thức mua bán, sáp nhập doanh nghiệp để trở thành các đơn vị thành viên của các Tổng công ty nói trên.

(*) Ghi chú: Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ tư, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

Nguồn: Cấu trúc lại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa gồm các đơn vị nào? (*)

Ngọc Hà

kinhtexaydung.petrotimes.vn

  • sieu-viet

Giá vàng