Đại hội đại biểu Công đoàn Dầu khí khóa II đề ra mục tiêu gì?

16:05 | 19/12/2021

|
Chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động, xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân, viên chức, lao động dầu khí vì sự phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam.
Đại hội đại biểu Công đoàn Dầu khí khóa II đề ra mục tiêu gì?
Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, ngành Dầu khí đã đẩy mạnh nhiệm vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh, dịch vụ và chế biến các sản phẩm dầu khí.

Đại hội đại biểu Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ II đã xác định mục tiêu nhiệm kỳ 1998 - 2003 là: Vì sự phát triển của ngành Dầu khí trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, viên chức, lao động trong ngành, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Dầu khí Việt Nam vững mạnh. Chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động, xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân, viên chức, lao động dầu khí: thực hiện mục tiêu trên, công đoàn ngành đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn cùng cấp chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động, xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân, viên chức, lao động dầu khí.

Năm 1998, số lao động bình quân toàn ngành gần 14.000, năm 2002 gần 19.000, bình quân hàng năm tăng gần 1.000 người. Chất lượng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động dầu khí cũng không ngừng được nâng cao cùng với sự phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, khoa học công nghệ.

Trong tổng số gần 19.000 người có 3.214 nữ, chiếm 16%; lao động có trình độ trên đại học chiếm hơn 01%, trong đó có 21 nữ tiến sĩ; đại học và cao đẳng 32%; trung cấp và công nhân kỹ thuật hơn 52%; lao động phổ thông 15%.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

Nguồn: Đại hội đại biểu Công đoàn Dầu khí khóa II đề ra mục tiêu gì?

Ngọc Hà

kinhtexaydung.petrotimes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng