Đảng bộ Đoàn 36 (1963 - 1969) thành lập trên cơ sở chi bộ nào?

18:36 | 28/11/2021

|
Đảng bộ Đoàn 36 đã cùng các đoàn thể quần chúng phát động các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khoẻ để phục công tác và chiến đấu.
Đảng bộ Đoàn 36 (1963 - 1969) thành lập trên cơ sở chi bộ nào?
Ảnh minh họa

Ngày 02/05/1963, sau khi Đoàn 36 chuyển về thị xã Hưng Yên, Đảng bộ Đoàn 36 được thành lập (trên cơ sở Chi bộ Đoàn 36) trực thuộc Tỉnh uỷ Hưng Yên. Khi thành lập tỉnh Hải Hưng, trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương, thì Đảng bộ Đoàn 36 được quyết định trực thuộc Tỉnh uỷ Hải Hưng, ông Phan Tử Nghĩa được quyết định là Bí thư Đảng uỷ.

Tại các Đội khảo sát Trọng lực, Điện và Địa chấn có các chi bộ Đảng (lúc đầu là tổ Đảng). Tổ chức Công đoàn cũng được xây dựng tương ứng theo tổ chức Đảng. Riêng Đoàn viên thanh niên sinh hoạt chung trong Chi đoàn thanh niên Đoàn 36.

Đảng bộ Đoàn 36 lãnh đạo chính quyền, công đoàn cùng các đoàn thể quần chúng phát động các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khoẻ để phục công tác và chiến đấu. Từ 1965 nhiều thanh niên Đoàn 36 đã gia nhập quân đội, chuẩn bị cho cho chiến trường B. Đảng bộ Đoàn 36 đã chú trọng phát triển Đảng trong hàng ngũ đoàn viên và thanh niên tích cực có nhiều thành tích.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

Nguồn: Đảng bộ Đoàn 36 (1963 - 1969) thành lập trên cơ sở chi bộ nào?

Ngọc Hà

kinhtexaydung.petrotimes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng