Đảng bộ Liên đoàn 36 trực thuộc Đảng bộ tỉnh nào?

19:05 | 29/11/2021

|
Trực thuộc Liên đoàn 36 đều có các chi bộ, tổ công đoàn, chi đoàn thanh niên trực thuộc Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Liên đoàn 36.
Đảng bộ Liên đoàn 36 trực thuộc Đảng bộ tỉnh nào?
Ảnh minh họa

Đầu năm 1973, Tổng cục Địa chất quyết định thành lập Đoàn Địa vật lý 36F, trên cơ sở sáp nhập các Đoàn 36F, 36T và 36T; thành lập Đoàn 36B, trên cơ sở hợp nhất các đơn vị Phòng Thí nghiệm hóa, Phòng Thông tin tổng hợp... của Liên đoàn 36. Đến cuối năm 1973 Tổng cục Địa chất quyết định chuyển Liên đoàn 36 về thị xã Thái Bình; và tách khỏi Liên đoàn 36 các Đoàn 36C, 36B và Đoàn Địa vật lý 36F.

Các Đảng bộ, Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên của các Đoàn 36F và 36B được thành lập trực thuộc các tổ chức Đảng và đoàn thể tỉnh Hải Hưng. Bí thư Đảng ủy Đoàn 36B là Đoàn trưởng Nguyễn Ngọc Sớm; Bí thư Đảng uỷ Đoàn 36F là ông Đào Như. Riêng tổ chức Đảng và đoàn thể của Đoàn 36C tiếp tục trực thuộc Tỉnh ủy Hà Bắc. Bí thư Đảng uỷ Đoàn 36C là ông Nguyễn Mạc.

Đảng bộ Liên đoàn 36 được quyết định trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Liên đoàn phó Liên đoàn 36 Nguyễn Trọng Tưởng được quyết định là Bí thư Đảng uỷ Liên đoàn 36. Các Đoàn khoan 36K, 36Y, 36N... trực thuộc Liên đoàn 36 đều có các chi bộ, tổ công đoàn, chi đoàn thanh niên trực thuộc Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Liên đoàn 36.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

Nguồn: Đảng bộ Liên đoàn 36 trực thuộc Đảng bộ tỉnh nào?

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng