Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí tổ chức Đại hội lần thứ IV

16:27 | 05/01/2022

|
Toàn thể đoàn viên thanh niên ngành dầu khí phát huy trí tuệ, sức trẻ, tận dụng thời cơ, quyết tâm khắc phục khó khăn chung sức hoàn thành các nhiệm vụ chiến lược phát triển ngành dầu khí
Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí tổ chức Đại hội lần thứ IV
Ảnh minh họa

Tháng 09/2007, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2007 – 2012. Mục tiêu Chung sức chung lòng, phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, hội nhập phát triển thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ ngành Dầu khí được đem tài năng và sức trẻ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chiến lược phát triển ngành dầu khí, xây dựng và bảo vệ đất nước xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần thi đua học tập, lao động sáng tạo vượt bậc, xung phong tình nguyện đi bất cứ đâu, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ khó khăn nào; Đại hội đã kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên ngành dầu khí phát huy trí tuệ, sức trẻ, tận dụng thời cơ, quyết tâm khắc phục khó khăn chung sức hoàn thành các nhiệm vụ chiến lược phát triển ngành dầu khí trong những năm đầu thế kỷ XXI góp phần đưa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thành công. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa IV gồm 21 Uỷ viên; 9 Uỷ viên Ban Thường vụ.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

Nguồn: Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí tổ chức Đại hội lần thứ IV

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng