Hội Dầu khí Việt Nam trước ngày thành lập

03:05 | 14/01/2022

|
Hội Dầu khí góp phần hỗ trợ cho sự phát triển lớn mạnh không ngừng của ngành dầu khí Việt Nam
Hội Dầu khí Việt Nam trước ngày thành lập
Ảnh minh họa

Là một ngành công nghiệp đi đầu trong ứng dụng những kỹ thuật công nghệ tiên tiến hiện đại, ngành dầu khí Việt Nam luôn luôn thu hút và sử dụng số lượng lớn cán bộ khoa học kỹ thuật. Đội ngũ ban đầu chủ yếu là những người công tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất, tìm kiếm thăm dò, khoan khai thác dầu khí, cùng với sự phát triển của Ngành, đã mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực khác, như: vận chuyển, tàng trữ dầu khí, chế biến dầu khí, phân phối sản phẩm và các lĩnh vực liên quan như bảo vệ tài nguyên, môi trường...

Nhu cầu có một tổ chức xã hội nghề nghiệp cho những người đã và đang công tác trong ngành dầu khí nói chung và làm công tác khoa học kỹ thuật trong Ngành nói riêng là rất lớn. Việc có một tổ chức nghề nghiệp nhằm tập hợp, động viên, phát huy sáng tạo của các hội viên trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật có liên quan đến công nghiệp dầu khí, khuyến khích giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp, sử dụng hiểu biết, kinh nghiệm của hội viên để đề xuất các giải pháp hay tư vấn, phản biện cho các cơ quan nhà nước và cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong các vấn đề quan trọng như chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, các biện pháp cụ thể thúc đẩy ngành dầu khí phát triển hội nhập khu vực và quốc tế… sẽ góp phần hỗ trợ cho sự phát triển lớn mạnh không ngừng của ngành dầu khí Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là một tổ chức xã hội thu hút các cán bộ đã và đang công tác trong ngành tới sinh hoạt, trao đổi, gặp gỡ, góp phần củng cố sự gắn kết giữa các thế hệ trong ngành dầu khí cũng như giữa các thành viên của các đơn vị trong ngành

Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

Nguồn: Hội Dầu khí Việt Nam trước ngày thành lập

Ngọc Hà

kinhtexaydung.petrotimes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng