Lai Châu quán triệt việc học tập và làm theo Bác

17:45 | 18/01/2022

|
Sáng nay 18/1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp nhằm quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022; các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy Lai Châu đã quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về thực hiện trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Theo đó, Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu các cơ quan, đơn vị khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển và bền vững.

Lai Châu quán triệt việc học tập và làm theo Bác
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Tỉnh ủy Lai Châu trao Bằng khen cho các cá nhân.

Tỉnh ủy Lai Châu cũng yêu cầu cơ quan, đơn vị, người đứng đầu tiếp tục tuyên truyền, vận động khơi dậy sức mạnh, nguồn lực, ý chí của mỗi cá nhân, tập thể, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị quyết tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện; coi trọng xây dựng môi trường dân chủ; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng sức dân, phát triển văn hóa giáo dục, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Cùng với đó, Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu các cơ quan Đảng, cấp ủy và tổ chức Đảng cần kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Các cơ quan, đơn vị cần triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận.

Lai Châu quán triệt việc học tập và làm theo Bác
Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2022 do Tỉnh ủy Lai Châu biên soạn và triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Cũng tại hội nghị, Tỉnh ủy Lai Châu còn quán triệt hướng dẫn số 02 của Ban Bí thư thực hiện Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; hướng dẫn số 02 của Ủy Ban kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy Lai Châu đã tặng Bằng khen của Chính phủ cho 5 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021./.

Nguồn: Lai Châu quán triệt việc học tập và làm theo Bác

Khắc Kiên

VOV

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng