Nâng cấp Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

13:19 | 07/12/2021

|
Thời kỳ này hoạt động chủ yếu của Ban Cán sự Đảng là chỉ đạo triển khai đường lối chủ trương, chính sách của Trung ương đến các đơn vị trong ngành.
Nâng cấp Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
Ảnh minh họa

- Tháng 05/1995, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 330/TTg, ngày 29/05/1995 về việc thành lập Tổng công ty Dầu khí Việt Nam trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Tổng công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam.

- Trong các năm 1996, 1998, 2001, 2004 và 2006, Thường vụ Bộ Chính trị/Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có các quyết định bổ sung và kiện toàn Ban Cán sự đảng Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

- Thời kỳ này hoạt động chủ yếu của Ban Cán sự đảng là chỉ đạo triển khai đường lối chủ trương, chính sách của Trung ương đến các đơn vị trong ngành. Ngoài lĩnh vực tổ chức quản lý cán bộ, đối với những vấn đề, dự án trọng điểm của ngành dầu khí (thăm dò, khai thác, khí, lọc hoá dầu, dịch vụ...) Ban Cán sự đảng thường tổ chức các cuộc họp liên tịch với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Đảng uỷ cơ quan Tổng công ty để có Nghị quyết xử lý.

- Để phù hợp với vị thế và hoạt động của cơ quan Tổng công ty Dầu khí, ngày 22/11/1995, Đảng ủy Khối cơ quan kinh tế Trung ương ban hành Nghị quyết 96-NQ/ĐUK đã nâng cấp Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam thành Đảng bộ cấp trên cơ sở.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

Nguồn: Nâng cấp Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng