Nâng cấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

16:46 | 03/01/2022

|
Những thành tích đã đạt được, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được Thành đoàn Hà Nội ghi nhận
Nâng cấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ảnh minh họa

Công tác đoàn và phong trào thanh niên của Tổng công ty Dầu khí trong thời kỳ 1999 - 2007 có nhiều chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức, số lượng đoàn viên thanh niên, nhiều phong trào thanh niên ra đời thời kỳ này đã trở thành tiền đề cho sự phát triển của những phong trào thi đua của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia sau này. Đây cũng là thời điểm mà phong trào lao động sáng tạo, đăng ký đảm nhận công trình phần việc thanh niên của tuổi trẻ Dầu khí được khẳng định trên công trình Nhà máy điện Cà Mau 1, Cà Mau 2, điện Nhơn Trạch 1…

Thực hiện quyết định số 199/2006/QĐ-TTg ngày 29/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đầu năm 2007, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Dầu khí Việt Nam được đổi tên thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Với những thành tích đã đạt được, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được Thành đoàn Hà Nội ghi nhận và tặng tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong đợt hoạt động 75 năm ngày thành lập Đoàn và Tháng Thanh niên năm 2006; Giấy khen vì đã có thành tích trong Tháng Thanh niên năm 2007; Giấy khen vì đã có thành tích trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2002 – 2007.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010]

Nguồn: Nâng cấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ngọc Hà

kinhtexaydung.petrotimes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng