Sự ra đời Ban vận động thành lập Hội Dầu khí Việt Nam

20:05 | 14/01/2022

|
Ban vận động thành lập Hội đã được Bộ Công thương ra quyết định chính thức công nhận để làm các thủ tục thành lập Hội
Sự ra đời Ban vận động thành lập Hội Dầu khí Việt Nam
Ảnh minh họa

Nhận thấy vai trò của một tổ chức xã hội nghề nghiệp cho ngành dầu khí, trong thời gian dài, ý tưởng thành lập Hội Dầu khí Việt Nam được các cán bộ trong ngành nhất là các cán bộ lão thành hết lòng ủng hộ. Từ đầu năm 2008, việc thành lập Hội Dầu khí đã được xúc tiến với việc ra đời Ban vận động thành lập Hội Dầu khí Việt Nam để tiếp xúc với các cá nhân và tổ chức hội viên tương lai, với đơn vị nòng cốt của ngành là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và với các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Công thương, Bộ Nội vụ để tiến hành thủ tục thành lập Hội theo đúng các quy định của pháp luật. Tháng 12/2008, Ban vận động thành lập Hội đã được Bộ Công thương ra quyết định chính thức công nhận.

Với sự hoạt động tích cực của các thành viên Ban vận động thành lập Hội cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tới đầu năm 2009, các thủ tục thành lập Hội như bố trí trụ sở làm việc của Hội tại tầng 5 Tòa nhà 18 Láng Hạ, lập danh sách các cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia Hội, dự thảo Điều lệ Hội… đã được hoàn thành.

Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

Nguồn: Sự ra đời Ban vận động thành lập Hội Dầu khí Việt Nam

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng