Sự ra đời Đoàn Thanh niên Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

15:50 | 28/12/2021

|
Từng bước ổn định tổ chức và đi vào hoạt động, tập hợp được đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động của Thành đoàn Hà Nội triển khai.
Sự ra đời Đoàn Thanh niên Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
Ảnh minh họa

Đoàn Thanh niên Tổng công ty Dầu khí Việt Nam được thành lập theo quyết định số 55 - QĐ/TNHN ngày 05/10/1993 của Thành đoàn Hà Nội có tên là Đoàn cơ sở Khối cơ quan Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Tại thời điểm thành lập, Đoàn Khối cơ quan có 106 đoàn viên, Ban Chấp hành gồm 7 Uỷ viên,

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành đoàn Hà Nội và Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên Khối cơ quan Tổng công ty đã từng bước ổn định tổ chức và đi vào hoạt động, tập hợp được đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động của Thành đoàn Hà Nội triển khai, đồng thời nêu cao vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

Nguồn: Sự ra đời Đoàn Thanh niên Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng