Thành lập Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

19:15 | 10/01/2022

|
Ngay từ khi thành lập Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã nỗ lực, cố gắng tập trung xây dựng và triển khai tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả và đã đạt được những kết quả quan trọng.
Thành lập Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Ảnh minh họa

Ngày 07/12/2009, Đảng ủy và Tổng giám đốc Tập đoàn đã có Tờ trình số 3736/TTr - DKVN, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam thành lập Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Ngày 15/12/2009, căn cứ vào đề nghị của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có Quyết định số 480/QĐ –CCB thành lập Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và ấn định Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là tổ chức trên cơ sở, với Ban Chấp hành lâm thời gồm 11 uỷ viên do Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Văn Minh là Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Phan Thị Hòa là Phó Chủ tịch và Trưởng ban Tổ chức nhân sự Tập đàn Lê Xuân Vệ là Ủy viên Thường vụ. Ngay từ buổi ra mắt, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã nỗ lực, cố gắng tập trung xây dựng và triển khai tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010]

Nguồn: Thành lập Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng