Tổng cục Dầu khí xây dựng bao nhiêu tiêu chuẩn ngành từ 1988-1990?

07:25 | 25/09/2021

|
Xây dựng quy chế, tiêu chuẩn khoa học - công nghệ đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành dầu khí.
Tổng cục Dầu khí xây dựng bao nhiêu tiêu chuẩn ngành từ 1988-1990?
Ảnh minh họa

Công tác xây dựng quy chế, tiêu chuẩn khoa học - công nghệ, đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm chưa thực hiện được nhiều vì các hoạt động sản xuất, kinh doanh dầu khí mới chỉ bắt đầu. Từ năm 1988-1990 các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành sau đây đã được xây dựng:

- Kỹ thuật tìm kiếm - thăm dò dầu khí: thuật ngữ và ký hiệu;

- Quy phạm kỹ thuật an toàn lặn sâu;

- Quy phạm thành lập và trình duyệt báo cáo trữ lượng mỏ dầu khí;

- Nước bề mặt, nước vỉa, nước ngầm. Phương pháp xác định hàm lượng Br, I;

- Quy trình tìm kiếm, thăm dò dầu khí - quy định chung;

- Quy phạm công tác khảo sát công trình dầu khí ở thềm lục địa;

- Quy phạm khai thác các mỏ dầu - quy định chung;

- Quy phạm bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị khoan dầu khí;

- Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường trên các giàn khoan tìm kiếm - thăm dò khai thác dầu khí trên biển;

- Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường trên các bến nhận và xuất dầu thô ngoài biển;

- Phương pháp chưng cất điểm sôi thực dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ;

- Tiêu chuẩn chất lượng ete dầu mỏ Việt Nam, loại 30-60 độ C. - Quy phạm kỹ thuật an toàn về đề phòng và xử lý sự cố phun tự do ở các giếng khoan dầu khí;

Theo con số thống kê còn lại trong các báo cáo tổng kết năm thì cho đến năm 1990, Tổng cục Dầu khí mới xây dựng được 24 tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành các loại. Hầu hết các tiêu chuẩn này đều dựa vào tiêu chuẩn của Liên Xô đã ban hành trước đó để biên soạn và thay đổi một số chi tiết cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam, chứ chưa có đầu tư nghiên cứu nghiêm túc như một nhiệm vụ khoa học./.

Nguồn: Tổng cục Dầu khí xây dựng bao nhiêu tiêu chuẩn ngành từ 1988-1990?

Ngọc Hà

kinhtexaydung.petrotimes.vn

  • vinamilk-mb
  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng