Xây dựng Đồng Nai thành địa phương trọng điểm du lịch của vùng Đông Nam bộ

17:13 | 18/01/2022

|
Đó là một trong những mục tiêu chính được đặt ra cho ngành du lịch Đồng Nai tại Nghị quyết phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI vừa được ban hành.
Xây dựng Đồng Nai thành địa phương trọng điểm du lịch của vùng Đông Nam bộ
Du lịch khám phá rừng, sản phẩm nổi tiếng tại Đồng Nai nhiều năm qua nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hết (Ảnh minh họa)

Theo đó, quan điểm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng được Nghị quyết xác định là lĩnh vực đột phá, nêu cao nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị với sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân và các cấp chính quyền, các sở, ban ngành, doanh nghiệp du lịch…, nhằnm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhiều ngành, nhiều lĩnh vực cùng phát triển, từng bước phấn đấu đến 2030 xây dựng Đồng Nai trở thành địa phương trọng điểm du lịch của vùng Đông Nam bộ.

Nghị quyết nêu lên một số mục tiêu cụ thể về du lịch như: phấn đấu đến năm 2025, Đồng Nai đón khoảng 4,2 triệu lượt khách, chi tiêu bình quân mỗi du khách khoảng 800 ngàn đồng/ngày/người, 100% người lao động làm việc tại các cơ sở du lịch và cán bộ quản lý nhà nước và du lịch được đào tạo, bồi dưỡng nghề, khoảng 16 ngàn lao động trực tiếp và gián tiếp được giải quyết việc làm trong ngành du lịch. Đến năm 2030 phấn đấu đón được khoảng 9 triệu lượt khách, chi tiêu bình quân mỗi khách du lịch lên 1,1 triệu đồng/người/ngày, khoảng 34 ngàn lao động được giải quyết việc làm trong lĩnh vực du lịch.

Để đạt được mục tiêu trên, nghị quyết chỉ rõ cần huy động các nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch, đặc biệt là các tuyến đường giao thông, bến tàu, gắn với, khu, điểm du lịch và sản phẩm du lịch để tạo sự đột phá trong phát triển du lịch. Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư lớn đến với Đồng Nai để đầu tư các dự án du lịch có quy mô lớn, chất lượng cao, sản phẩm đa dạng…

Nguồn: Xây dựng Đồng Nai thành địa phương trọng điểm du lịch của vùng Đông Nam bộ

Ngọc Liên

baodongnai.com.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng