An Giang tổ chức hội nghị báo cáo đầu kỳ lập quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

09:41 | 22/10/2021

|
Sáng 21-10, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo đầu kỳ lập quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với chủ đề “Xây dựng khung chiến lược phát triển tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chủ trì hội nghị.
An Giang tổ chức hội nghị báo cáo đầu kỳ lập quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh
An Giang tổ chức hội nghị báo cáo đầu kỳ lập quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố
An Giang tổ chức hội nghị báo cáo đầu kỳ lập quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
An Giang tổ chức hội nghị báo cáo đầu kỳ lập quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội nghị

Việc lập quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm xây dựng khung chiến lược phát triển cho tỉnh An Giang, đề xuất và lựa chọn tầm nhìn dài hạn, quan điểm và mục tiêu phát triển tổng quát. Đồng thời, xác định định hướng phát triển cho các ngành kinh tế chủ lực, các lĩnh vực văn hóa - xã hội chủ yếu, định hướng bố trí không gian phát triển kinh tế - xã hội, định hướng hệ thống kết cấu hạ tầng…. Trên cơ sở khung chiến lược phát triển và tích hợp các nội dung đề xuất khác nhau từ các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện sẽ tiến hành lập các nội dung quy hoạch ngành, lĩnh vực, nhằm cụ thể hóa định hướng chiến lược dài hạn xây dựng và phát triển tỉnh An Giang đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.

Tại hội nghị, đại diện Liên danh Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam (đại diện nhà thầu liên danh) đã trình bày tóm tắt báo cáo khung chiến lược phát triển tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gồm 2 phần: thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang và khung định hướng chiến lược phát triển tỉnh An Giang. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến đóng góp của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lê Minh Tùng, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và Trường Đại học An Giang về khung chiến lược phát triển cho tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, nhất là việc đã lấy ý kiến bằng văn bản của 29 sở, ban, ngành, viện, trường và UBND cấp huyện đối với dự thảo “Xây dựng khung chiến lược phát triển tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” trước khi trình hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cho rằng, việc xác định khung chiến lược có vai trò quan trọng làm tiền đề để thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Do đó, các quan điểm định hướng, mục tiêu phát triển và tầm nhìn dài hạn của khung chiến lược phát triển tỉnh An Giang phải phù hợp với quan điểm định hướng phát triển vùng của đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, phải phát huy tốt nhất các tiềm năng, lợi thế đặc thù, lợi thế so sánh của An Giang với các tỉnh trong vùng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang thống nhất nội dung lý luận biên soạn của khung kế hoạch phát triển tỉnh An Giang về phát triển du lịch của tỉnh kết hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao và du lịch tâm linh. Đồng thời lưu ý, An Giang là tỉnh có tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp và thủy sản, tuy nhiên cần tiếp tục có cơ chế thay đổi, phát triển phù hợp theo cơ cấu kinh tế để làm cơ sở phát triển trong thời gian tới.

Đối với việc định hướng bố trí không gian và xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch phải dựa trên tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực chung của tỉnh và của từng địa phương sao cho đảm bảo phát huy hiệu quả, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, lao động, nguồn vốn và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đề nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quan tâm, theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, các đóng góp mang tính thực tiễn, các phản biện dựa trên nền tảng quy luật, địa lý để đánh giá phù hợp, khẩn trương hoàn chỉnh khung chiến lược phát triển tỉnh An Giang trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trong thời gian tới.

Nguồn: An Giang tổ chức hội nghị báo cáo đầu kỳ lập quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Mỹ Linh-Duy Anh

baoangiang.com.vn

  • vinamilk-mb
  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng