Bến Tre: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số

19:54 | 08/06/2023

|
Ngày 7-6-2023, Ban chỉ đạo (BCĐ) chuyển đổi số (CĐS) của tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và định hướng một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười chủ trì cuộc họp.
Bến Tre: Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với doanh nghiệp để nghe đề xuất đầu tư mớiBến Tre: Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với doanh nghiệp để nghe đề xuất đầu tư mới
Bến Tre: Châu Bình tập trung xây dựng vùng nguyên liệu dừaBến Tre: Châu Bình tập trung xây dựng vùng nguyên liệu dừa

Qua 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh triển khai thực hiện 7/11 nhiệm vụ CĐS, trong đó có nhiệm vụ Ủy ban Quốc gia về CĐS giao cho tỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm SOC, IOC, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến; kiện toàn và nâng cao vai trò của tổ CĐS cộng đồng, thực hiện CĐS các ngành, lĩnh vực và địa phương, công tác an toàn thông tin mạng, sổ tay đảng viên và cân đối bố trí ngân sách CĐS. Hoàn thành 2/11 nhiệm vụ và chưa thực hiện 2 nhiệm vụ về đào tạo, tập huấn, phương án triển khai khu công nghệ thông tin và CĐS tỉnh.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Minh Châu báo cáo các kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các ban, ngành đã có ý kiến tham luận về các vấn đề như: Đánh giá kết quả thực hiện, tiến độ cấp và giải ngân kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án CĐS năm 2022 và 2023; kết quả thực hiện nhiệm vụ CĐS ngành nông nghiệp, ngành văn hóa, thể thao và du lịch, triển khai sổ tay đảng viên. Đồng thời trao đổi những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ.

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông, tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án CĐS của các ngành, lĩnh vực còn chậm do quy trình thực hiện để lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực gặp nhiều khó khăn. Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý dự án của một số ngành, lĩnh vực chưa đảm bảo hiệu quả do thiếu nhân sự có năng lực tốt về công nghệ thông tin. Ngoài ra, Khu công nghệ thông tin và CĐS hiện tại gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là việc xác định cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết: Hiện hạ tầng số trên địa bàn tỉnh còn chưa đồng bộ, thiếu tương thích, dữ liệu số còn rời rạc và chưa đủ độ tin cậy, chất lượng chưa cao, tính xây dựng còn thấp, chia sẻ dữ liệu còn hạn chế, vấn đề nguồn nhân lực CĐS cũng cần quan tâm.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị cần tiếp tục khẩn trương, tăng tốc quyết liệt hơn nữa để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ CĐS. Các cấp ngành tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục xây dựng, đầu tư nâng cấp hoàn thiện hạ tầng số, dữ liệu số, xây dựng 3 trụ cột CĐS và đặc biệt đảm bảo an toàn an ninh mạng.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện cần phát huy sự năng động, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, nhất là đối với các đồng chí đứng đầu cơ quan để lan tỏa đến cấp dưới, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị.

Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CĐS, xây dựng và lan tỏa các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò tổ CĐS cộng đồng. Hoàn thành chỉ tiêu 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh có tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bắt buộc phải sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính; có cài đặt và sử dụng các dịch vụ số phục vụ các nhu cầu thiết yếu như: Y tế, giáo dục, chính sách xã hội. Tăng cường học tập kinh nghiệm CĐS tại các địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu chỉ đạo cuộc họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2023, các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả chương trình công tác của BCĐ chuyển đổi số của tỉnh. Đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ CĐS được giao cho từng đơn vị, nhất là các nhiệm vụ được xác định là trọng tâm, ưu tiên trong năm 2023: nông nghiệp, văn hóa, thể thao, du lịch… đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và chú trọng giải ngân kinh phí kịp thời, đúng quy định. Cần thảo luận sâu, báo cáo BCĐ về nội hàm xây dựng Khu công nghệ thông tin và CĐS tỉnh Bến Tre.

Đặc biệt quan tâm, chú trọng việc quản lý thông tin, bảo đảm an toàn an ninh mạng, chấn chỉnh các vấn đề phát sinh trong thời gian qua. Tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức cảnh giác, sử dụng có trách nhiệm, tuân thủ quy định, quy trình trong bảo vệ thông tin nhà nước.

Nguồn: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi s

Thanh Đồng

baodongkhoi.vn

  • sieu-viet

Giá vàng