Bến Tre: Kiểm tra tiến độ giải ngân vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Ba Tri

15:57 | 24/11/2022

|
Chiều 23-11-2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã có chuyến kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Ba Tri.
Đoàn kiểm tra Dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải phục vụ cảng cá Ba Tri.
Đoàn kiểm tra Dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải phục vụ cảng cá Ba Tri.

Cùng đi có thành viên Tổ công tác 02 theo Quyết định 2600/QĐ-UBND, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, lãnh đạo UBND huyện Ba Tri.

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế dự án Đường vào khu neo đậu tránh trú bão kết hợp Cảng cá Ba Tri; dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải phục vụ Cảng cá Ba Tri.

Theo báo cáo, tổng số công trình huyện Ba Tri được tỉnh giao làm chủ đầu tư là 102 công trình, trong đó thực hiện đầu tư 100 công trình (bao gồm cả công trình chuyển tiếp, công trình khởi công mới), chuẩn bị đầu tư 2 công trình. UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm đại diện chủ đầu tư, trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công giao huyện quản lý năm 2022 là 171.885 triệu đồng; đã giải ngân đến ngày 15-11-2022 là 106.312 triệu đồng, đạt 61,85% kế hoạch. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 đạt hiệu quả tốt, các thủ tục đầu tư thực hiện chặt chẽ; công tác đấu thầu, giám sát được chủ đầu tư thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh những mặt đạt được, một số chỉ tiêu kế hoạch vốn thực hiện giải ngân tỷ lệ vẫn còn thấp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đánh giá tiến độ giải ngân vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Ba Tri đạt khá tốt. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án còn lại nhằm thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 đạt kế hoạch.

Nguồn: Kiểm tra tiến độ giải ngân vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Ba Tri

Phương Thảo

baodongkhoi.vn

  • sieu-viet

Giá vàng