Cà Mau: Quản lý đất đai phải chặt chẽ hơn

13:05 | 03/07/2022

|
"Công tác quản lý, sử dụng đất đai có chuyển biến tích cực. Việc thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cơ bản phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển nhà ở xã hội, phát triển đô thị, nông thôn, phát triển công nghiệp, dịch vụ và kết cấu hạ tầng phúc lợi xã hội”, ông Huỳnh Thanh Dũng, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), cho biết tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của đơn vị, chiều ngày 1/7. Dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử.
Cà Mau: Quản lý đất đai phải chặt chẽ hơn
Việc thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cơ bản phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã triển khai 16 quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và gia hạn sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh, với diện tích 24,10 ha.

“Trong đó, một số quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án, đã góp phần thúc đẩy hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương như: giao đất, cho thuê đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau để thực hiện Dự án Khu dân cư phường Tân Xuyên - Khu D; giao đất cho Sư đoàn 367 thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh…", ông Dũng cho biết.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cấp 15.163 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân với diện tích 6.680,17 ha. Trong đó, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là 555 giấy, với diện tích 255,15 ha.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra đã được chỉ đạo triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh; kịp thời phát hiện những yếu kém, hạn chế và các sai phạm để xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Cà Mau: Quản lý đất đai phải chặt chẽ hơn
Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh cấp hơn 15 ngàn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân với diện tích hơn 6.680 ha.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở TN&MT cũng nhìn nhận, việc theo dõi tiến độ thực hiện dự án, thời hạn sử dụng đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất mặc dù đã được quan tâm thực hiện nhưng vẫn còn hạn chế. Công tác quản lý, sử dụng đất ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn chưa chặt chẽ. Việc sử dụng đất của một số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không theo quy hoạch, không đúng mục đích được giao; tình trạng lấn, chiếm, tranh chấp đất đai còn xảy ra; công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương chưa được thường xuyên.

Công tác quản lý, cấp phép hoạt động tài nguyên nước còn một số tồn tại, hạn chế. Tình trạng khoan khai thác, sử dụng nước ở các khu vực đô thị, khu dân cư tập trung đã có hệ thống cấp nước vẫn còn diễn ra.

Đối với hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, thực tế cho thấy chức năng rộng, mới, liên quan đến nhiều ngành; nhiệm vụ được giao cho Sở ngày càng nhiều nhưng không có phương tiện đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ trên biển, đảo nên chưa theo dõi kịp thời diễn biến trong lĩnh vực này...

Cà Mau: Quản lý đất đai phải chặt chẽ hơn
Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra. Nguyên nhân được nhìn nhận là do hạ tầng bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu; ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận tổ chức, cá nhân chưa cao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử lưu ý, thời gian tới, Sở TN&MT cần quan tâm hơn việc thực hiện và tham mưu trong vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý đất đai phải chặt chẽ hơn. Đối với lĩnh vực môi trường, việc bảo vệ môi trường phải thực chất; mọi chương trình hành động, giải pháp được triển khai phải mang lại hiệu quả, phải đạt được mục tiêu quan trọng là chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng trong chung tay bảo vệ môi trường...

Nguồn: Quản lý đất đai phải chặt chẽ hơn

Văn Đum

baocamau.com.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng