Cổ phần hóa các lĩnh vực hoạt động then chốt

08:25 | 14/11/2021

|
Lựa chọn các lĩnh vực, đơn vị cổ phần hóa, cần xem xét một cách cụ thể yêu cầu về mức độ kiểm soát của Tập đoàn đối với các lĩnh vực hoạt động.
Cổ phần hóa các lĩnh vực hoạt động then chốt
Ảnh minh họa

Điều này phù hợp với Chiến lược phát triển của Tập đoàn và tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Tuy nhiên, để có cơ sở lựa chọn đối tượng cổ phần hóa, cần xem xét một cách cụ thể yêu cầu về mức độ kiểm soát của Tập đoàn đối với các lĩnh vực hoạt động.

Tập đoàn tiến tới cổ phần hóa các lĩnh vực hoạt động then chốt, như:

1. Thăm dò, khai thác dầu khí;

2. Sản xuất và kinh doanh điện;

3. Chế biến dầu, khí: các nhà máy lọc dầu, nhà máy đạm, nhà máy sản xuất chất dẻo, xơ xợi, hóa dầu khác…

4. Phân phối dầu khí.

Quan điểm chủ đạo, xuyên suốt trong sự phát triển của Tập đoàn là hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực nhưng phải chi phối và kiểm soát toàn bộ hoạt động trong chuỗi giá trị dầu khí từ khâu thăm dò khai thác, vận chuyển, tàng trữ, lọc hóa dầu, chế biến khí đến kinh doanh phân phối các sản phẩm dầu khí và điện khí. Vì vậy nên cân nhắc xem tiến hành cổ phần hóa toàn bộ các Tổng công ty hoặc chỉ cổ phần hóa các đơn vị thành viên của các Tổng công ty.

[Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ tư, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

Nguồn: Cổ phần hóa các lĩnh vực hoạt động then chốt

Ngọc Hà

kinhtexaydung.petrotimes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng