Đảng bộ cơ quan Tổng công ty đã tổ chức bao nhiêu kỳ đại hội?

22:52 | 08/12/2021

|
Trong thời gian hoạt động Đảng bộ cơ quan Tổng công ty đã tổ chức 3 Đại hội được diễn ra tại thành phố Hà Nội.
Đảng bộ cơ quan Tổng công ty đã tổ chức bao nhiêu kỳ đại hội?
Ảnh minh họa

Trong giai đoạn này, Đảng bộ cơ quan Tổng công ty đã tổ chức 3 kỳ Đại hội, cụ thể:

1/ Đại hội nhiệm kỳ II (1996 - 2000) diễn ra từ ngày 08/04/1996 đến ngày 10/04/1996

Đại hội đã lựa chọn và bầu Ban Chấp hành với các chức vụ chủ chốt, như:

+ Bí thư: Ủy viên Ban Cán sự đảng - Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hiệp.

+ Phó Bí thư: Ủy viên Ban Cán sự đảng - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Đức Tuấn.

+ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Trưởng phòng Khoa học-công nghệ và môi trường Tổng công ty Nguyễn Đăng Liệu.

+ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Phó phòng Kế toán Tổng công ty Phan Thị Hoà.

2/ Đại hội nhiệm kỳ III (2001 - 2005) diễn ra từ ngày 14/12/2000 đến ngày 16/12/2000.

Đại hội đã lựa chọn và bầu Ban Chấp hành với các chức vụ chủ chốt, như:

+ Bí thư: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng giám đốc (sau là Tổng giám đốc Tập đoàn) Trần Ngọc Cảnh.

+ Phó Bí thư: Viện trưởng Viện Dầu khí Vũ Văn Kính.

+ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ (sau là Ủy viên Hội đồng Quản trị - Trưởng ban Kiểm soát) Phan Thị Hoà.

+ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Phó phòng Thanh tra - bảo vệ (sau là Trưởng ban An toàn môi trường) Nguyễn Văn Quyết.

3/ Đại hội nhiệm kỳ IV (2005 - 2010) diễn ra từ ngày 20/10/2005 đến ngày 21/10/2005.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

Nguồn: Đảng bộ cơ quan Tổng công ty đã tổ chức bao nhiêu kỳ đại hội?

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng