Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam trực thuộc Đảng bộ nào?

03:05 | 05/12/2021

|
Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát triển nhanh chóng, gắn liền với sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ công nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác, dịch vụ, chế biến dầu khí
Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam trực thuộc Đảng bộ nào?
Ảnh minh họa

Tháng 07/1990, thành lập Tổng công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam. Triển khai Nghị quyết số 644 – NQ/ĐUK, ngày 12/09/1990 của Đảng ủy Khối cơ quan kinh tế Trung ương về việc thành lập Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam trực thuộc Đảng bộ Bộ Công nghiệp nặng, theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty, ngày 12/09/1990 Đảng ủy cơ quan Bộ Công nghiệp nặng đã ra Nghị quyết số 69-QĐ/ĐU về việc chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ cơ sở Cơ quan Tổng công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam.

Thành phần Ban Chấp hành lâm thời: Bí thư: Nguyễn Văn Kế; Phó Bí thư: Dõan Tiến Dũng; Ủy viên Thường vụ: Nguyễn Đức Tuấn. Các ủy viên Ban Chấp hành: Đỗ Văn Hà, Đỗ Chí Hiếu, Nguyễn Văn Lộc, Trần Ngọc Cảnh, Nguyễn Tiến Dũng và Tạ Đình Vinh.

Cũng trong thời gian này, ra đời các tổ chức đảng cơ sở tại các đơn vị dầu khí mới được thành lập, như Chi bộ Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí, Chi bộ Công ty Dầu mỡ nhờn VIDAMO, Đảng bộ Công ty Lọc hóa dầu..., để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển ngành dầu khí. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát triển nhanh chóng, gắn liền với sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ công nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác, dịch vụ, chế biến dầu khí.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

Nguồn: Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam trực thuộc Đảng bộ nào?

Ngọc Hà

kinhtexaydung.petrotimes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng