Đảng ủy PV Power tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ

20:52 | 06/07/2022

|
Trong hai ngày 30/6 và 1/7/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình rà soát Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Tổng công ty giai đoạn 2021-2025; xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Tổng công ty giai đoạn 2026-2031.

Thực hiện theo quy trình 5 bước tại Hướng dẫn 242-HD/ĐU ngày 24/5/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về thực hiện quy hoạch cán bộ, ngày 30/6/2022, Hội nghị tập thể lãnh đạo (bước 2) và Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 3) đã được diễn ra sau khi Đảng bộ PV Power tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai và chuẩn bị nguồn cán bộ dự kiến thực hiện, giới thiệu quy hoạch (bước 1).

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng; Trưởng, Phó các Ban/Văn phòng; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Bí thư các Chi/Đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, thành viên; Người đại diện phần vốn của PV Power tại các đơn vị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã nêu rõ mục đích, nội dung của việc thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ tại Tổng công ty. Theo đó, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt sẽ thực hiện hai nhiệm vụ: Một là, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021- 2025; Hai là, xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030, quy hoạch lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031.

Đảng ủy PV Power tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ
Đảng ủy PV Power tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ

Đồng chí Hồ Công Kỳ nhấn mạnh, các hội nghị của Đảng ủy Tổng công ty sẽ thực hiện đúng Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ. Trong đó phải coi trọng chất lượng, đảm bảo cân đối, hài hòa, hợp lý, liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ; giữa quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng; giữa đánh giá với quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ; giữa cán bộ quy hoạch với cán bộ đương nhiệm; giữa nguồn cán bộ quy hoạch cấp ủy trực thuộc với quy hoạch cấp ủy Tổng công ty; giữa nguồn cán bộ tại chỗ với nguồn cán bộ từ nơi khác. Đồng thời phấn đấu quy hoạch theo cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ phù hợp với lĩnh vực công tác.

Đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV Power yêu cầu các đồng chí tham gia hội nghị thực hiện đúng quy định và nêu cao tinh thần làm việc nghiêm túc, lựa chọn ra những đồng chí cán bộ xứng đáng bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn tiếp theo.

Sau khi tập thể lãnh đạo tổ chức thảo luận, phân tích và thông qua kế hoạch quy hoạch và danh sách nguồn nhân sự cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn giới thiệu quy hoạch (bước 2), Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 3) đã thực hiện lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo đó, Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng (bước 4) trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3, đã được tiến hành. Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu ở bước này phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số người có mặt tại hội nghị, làm cơ sở cho danh sách giới thiệu của Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 (bước 5). Căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định; đồng thời, trên cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3 và bước 4, tập thể lãnh đạo PV Power đã tiến hành thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch.

Hội nghị thực hiện quy hoạch cán bộ của Đảng ủy PV Power sau hai ngày diễn ra đã thành công tốt đẹp, đảm bảo thực hiện theo đúng các nguyên tắc chung và quy định của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy Tập đoàn.

Nguồn: Đảng ủy PV Power tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ

P.V

petrotimes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng