Đoàn Tập đoàn đã tiếp nhận Đoàn và Chi đoàn cơ sở mới nào?

20:52 | 07/01/2022

|
Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tiếp nhận và sắp xếp lại 01 tổ chức Đoàn cơ sở và 03 Chi đoàn cơ sở mới chuyển về
Đoàn Tập đoàn đã tiếp nhận Đoàn và Chi đoàn cơ sở mới nào?
Ảnh minh họa

Trong năm 2010, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tiếp nhận và sắp xếp lại 01 tổ chức Đoàn cơ sở và 03 Chi đoàn cơ sở mới chuyển về từ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (Vinashin). Đến tháng 10/2010, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí có 24 cơ sở Đoàn trực thuộc; trong đó có 06 tổ chức Đoàn trên cơ sở (cấp huyện), 17 tổ chức Đoàn cơ sở và 01 Chi đoàn cơ sở. Tổng số gồm 20.600 đoàn viên và hơn 5.000 thanh niên.

Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

Nguồn: Đoàn Tập đoàn đã tiếp nhận Đoàn và Chi đoàn cơ sở mới nào?

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng