Đoàn Thanh niên PVOIL tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy xanh”

19:00 | 01/04/2024

|
Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nhằm tham gia thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại CHXD” và Đề án “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại kho xăng dầu”; Đoàn Thanh niên Tổng công ty tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy xanh” lần 1 năm 2024 vào ngày 30/3/2024 tại hơn 100 CHXD, kho xăng dầu, sà lan, văn phòng làm việc trong hệ thống PVOIL.

Các nội dung được đoàn viên thanh niên thực hiện bao gồm: Dọn dẹp vệ sinh môi trường khuôn viên CHXD, kho xăng dầu, sà lan, văn phòng làm việc; dọn dẹp, sửa chữa nhỏ khu vực nhà vệ sinh; quét sơn bồn bể, tường bao, vách tường, trần nhà; kiểm tra, sửa chữa, vệ sinh trụ bơm, đường ống, thiết bị PCCC; sắp xếp khu vực làm việc, hồ sơ, tài liệu, khu vực lưu mẫu; trồng cây xanh, trồng hoa tại CHXD, kho xăng dầu…

Dưới đây mà một số hình ảnh của chương trình:

Đoàn Thanh niên PVOIL tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy xanh”
Đoàn Thanh niên PVOIL tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy xanh”
Đoàn Thanh niên PVOIL tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy xanh”
Đoàn Thanh niên PVOIL tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy xanh”
Đoàn Thanh niên PVOIL tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy xanh”
Đoàn Thanh niên PVOIL tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy xanh”
Đoàn Thanh niên PVOIL tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy xanh”
Đoàn Thanh niên PVOIL tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy xanh”
Đoàn Thanh niên PVOIL tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy xanh”
Đoàn Thanh niên PVOIL tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy xanh”
Đoàn Thanh niên PVOIL tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy xanh”
Đoàn Thanh niên PVOIL tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy xanh”
Đoàn Thanh niên PVOIL tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy xanh”

Nguồn: Đoàn Thanh niên PVOIL tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy xanh”

PV

petrotimes.vn