Hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2006-2010

14:23 | 20/11/2021

|
Sau 4 năm chuyển sang hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã thu được những thành tựu nổi bật ban đầu.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2006-2010
Ảnh minh họa

Các định hướng phát triển ngành, lĩnh vực và vùng kinh tế được thông qua tại Đại hội lần thứ X của Đảng là cơ sở để ngành Dầu khí Việt Nam triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư của mình trong giai đoạn này, cụ thể là:

- Những sản phẩm quan trọng của ngành như:… lọc hóa dầu, phân bón… và một số sản phẩm cơ khí chế tạo như dự án đóng giàn khoan biển được đưa vào danh mục các dự án trọng điểm, được Nhà nước tập trung đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư.

- Các dự án quan trọng của ngành Dầu khí được đưa vào quy hoạch phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp trọng điểm của cả nước như các Tổ hợp lọc hóa dầu Dung Quất, Nghi Sơn và Long Sơn; hay các Cụm khí - điện - đạm Cà Mau và Phú Mỹ, Cụm khí - điện Nhơn Trạch, Cụm nhiệt điện Thái Bình, Vũng Áng (Hà Tĩnh), Quảng Trạch (Quảng Bình), Sông Hậu (Hậu Giang), Long Phú (Sóc Trăng)…

- Để tạo bước ngoặt về hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt động kinh tế đối ngoại của Đảng là chủ trương tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài… mở rộng lĩnh vực, địa bàn và hình thức thu hút FDI… ở trong nước, cũng như tạo điều kiện thuận lợi và có cơ chế khuyến khích các hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam… đã triển khai một cách tích cực và đạt hiệu quả. Bên cạnh việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển các lĩnh vực hoạt động của ngành, Tập đoàn còn thành lập các công ty liên doanh, ký kết hợp đồng mở rộng đầu tư vào lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí ở Liên bang Nga (Công ty Liên doanh Rusvietpetro, Công ty Liên doanh Gaspromviet)…

- Để phát triển mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, đối với các cơ sở nghiên cứu khoa học như Viện Dầu khí và các trung tâm nghiên cứu độc lập, như: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến dầu khí, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường dầu khí, Trung tâm Lưu trữ Dầu khí…, Tập đoàn đã hợp nhất thành Viện Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, “chuyển các tổ chức nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp dưới các hình thức phù hợp; khuyến khích phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế”.

- Tập đoàn đã triển khai tích cực chủ trương “tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước”... “đẩy mạnh và mở rộng diện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, kể cả các Tổng công ty, nhằm tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động, để vốn nhà nước được sử dụng có hiệu quả và ngày càng tăng lên, đồng thời thu hút mạnh các nguồn lực trong, ngoài nước cho phát triển”.

Đến năm 2010, sau 4 năm chuyển sang hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã thu được những thành tựu nổi bật ban đầu.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ tư, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

Nguồn: Hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2006-2010

Ngọc Hà

kinhtexaydung.petrotimes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng