Hội Cựu chiến binh Tập đoàn có bao tổ chức cơ sở Hội trực thuộc

16:27 | 11/01/2022

|
Hội đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, khảo sát và làm thủ tục thành lập mới và tiếp nhận bàn giao các Hội Cựu chiến binh từ các địa phương
Hội Cựu chiến binh Tập đoàn có bao tổ chức cơ sở Hội trực thuộc
Ảnh minh họa

Hội đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, khảo sát và làm thủ tục thành lập mới và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Hội Cựu chiến binh cơ sở cho 17 đơn vị trực thuộc, tiếp nhận bàn giao các Hội Cựu chiến binh từ các địa phương về trực thuộc Hội Cựu chiến binh Tập đoàn (Hội Cựu chiến binh Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro và Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Khí Việt Nam từ Hội Cựu chiến binh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Hội Cựu chiến binh cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Cơ khí hàng hải từ Hội Cựu chiến binh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Như vậy, đến cuối năm 2010 về cơ bản hệ thống tổ chức của Hội Cựu chiến binh toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã được kiện toàn. Tính đến ngày 31/3/2011, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn có 18 tổ chức cơ sở Hội trực thuộc với tổng số 3.040 hội viên; Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Tập đoàn gồm 19 người (Ban Thường vụ 05 người); Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành các Hội Cựu chiến binh cơ sở: 127 người.

Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

Nguồn: Hội Cựu chiến binh Tập đoàn có bao tổ chức cơ sở Hội trực thuộc

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng