Khởi động Dự án xây dựng Chiến lược phát triển BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

17:27 | 08/04/2022

|
Ngày 6/4/2022, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã phối hợp với nhà thầu tư vấn – Tập đoàn tư vấn Boston (BCG, có trụ sở chính tại Hoa Kỳ và các chi nhánh trên toàn cầu) tổ chức cuộc họp khởi động (Kick off Meeting - KOM) Dự án xây dựng Chiến lược phát triển BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Tham dự buổi họp có Ông Bùi Ngọc Dương – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc chủ trì cuộc họp, cùng các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Nhà máy, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển BSR và Tổ trưởng/Tổ phó các Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển BSR.

Khởi động Dự án xây dựng Chiến lược phát triển BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
Toàn cảnh buổi họp giữa BSR và Tư vấn BCG

Để hoàn thiện chiến lược phát triển tổng thể của BSR, Tư vấn BCG đã đề xuất 3 bước triển khai, bao gồm:

Bước 1 – Đánh giá hiện trạng (đánh giá nội lực và các yếu tố bên bên ngoài: kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, xu thế ngành lọc hoá dầu, xu thế cung -cầu và giá của nguyên liệu và sản phẩm, các quy định của Chính phủ, thoả thuận/hiệp ước quốc tế, v.v…) để định vị vị thế hiện tại của BSR, đồng thời phỏng vấn các Lãnh đạo chủ chốt của BSR để xác định khát vọng/tầm nhìn và giá trị cốt lõi;

Bước 2- Xây dựng chiến lược (Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm bao gồm cả việc tối ưu hoá dầu thô, nâng cao lợi nhuận và chuyển đổi số. Ngoài ra, BCG cũng tư vấn về mô hình kinh doanh và tổ chức, mở rộng sản xuất/kinh doanh sang các lĩnh vực mới như bán lẻ, năng lượng tái tạo; chính sách tuyển dụng, lương và giữ nhân tài, v.v…

Bước 3 - Xây dựng lộ trình thực hiện, trong đó thể hiện chi tiết các phương pháp triển khai, các mục tiêu chính và tiến độ tương ứng cần đạt, các điều kiện tiên quyết về nguồn lực (con người, chi phí, công cụ, v.v…) để đạt được mục tiêu cũng như các phương pháp/công cụ đo đếm, kiểm soát mục tiêu.

Khởi động Dự án xây dựng Chiến lược phát triển BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
Đại diện Tư vấn BCG trình bày chương trình và nội dung tư vấn cho BSR

Các bên cũng trao đổi về tiến độ triển khai, các thông tin/dữ liệu cần chia sẻ, cách thức/công cụ để trao đổi/liên lạc và chia sẻ thông tin, v.v… nhằm đảm bảo Dự án có thể được hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng trong thời gian 12 tuần kể từ Ngày hiệu lực Hợp đồng.

Phát biểu kết luận, Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Dương nhấn mạnh: Trong thế giới VUCA [Biến động (Volatility), Không chắc chắn (Uncertainty), Phức tạp (Complexity) và Mơ hồ (Ambiguity)] và để BSR phát triển ngày càng bền vững, phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu, đáp ứng lộ trình cam kết của Chính phủ tại COP26 về chống biến đổi khí hậu và các sản phẩm ngày càng thân thiện với môi trường, thì công tác xây dựng Chiến lược phát triển BSR đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là nhiệm vụ cấp bách và trọng tâm hàng đầu của Tập thể Ban lãnh đạo và NLĐ BSR trong năm 2022.

Khởi động Dự án xây dựng Chiến lược phát triển BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương phát biểu tại buổi họp

Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Dương đề nghị các bên phải hợp tác chặt chẽ và làm việc sát cánh bên nhau để đảm bảo xây dựng thành công Chiến lược phát triển của BSR, trong đó thể hiện rõ vị thế hiện tại (trong ngành, trong cả nước và khu vực, v.v…), trong ngắn/trung/dài hạn vị thế của BSR là gì? Cách thức/nguồn lực và các công cụ để kiểm soát việc đạt được các mục tiêu đề ra. Trên cơ sở đó, BSR từng bước hiện thực hoá các mục tiêu Chiến lược góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và có trách nhiệm với cộng đồng của BSR.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Dương cũng đề nghị BCG tập trung nguồn lực để hoàn thành Dự án và bàn giao sản phẩm Chiến lược đúng thời hạn, đạt chất lượng cao, trong đó kỳ vọng Chiến lược đa dạng hoá sản phẩm có thể nâng tỷ trọng hoá dầu và các sản phẩm phi nhiên liệu càng cao càng tốt (tiến tới mốc 50% tổng sản phẩm sản xuất của nhà máy), đồng thời các sản phẩm nhiên liệu lỏng đáp ứng chất lượng tối thiểu từ mức 5 (tương đương với tiêu chuẩn Euro V) trở lên.

Nguồn: Khởi động Dự án xây dựng Chiến lược phát triển BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Hải Anh

petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng