Những mốc son của Hội Dầu khí Việt Nam

12:27 | 18/01/2022

|
Những mốc son trong việc thành lập Hội Dầu khí Việt Nam
Những mốc son của Hội Dầu khí Việt Nam
Ảnh minh họa

- Ngày 10/11/2008: Gửi đơn lên Bộ Công thương đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hội Dầu khí Việt Nam.

- Ngày17/11/2008: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Quyết định bố trí văn phòng làm việc của Hội tại Tòa nhà 18 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội. - Ngày 02/12/2008: Bộ Công thương ra quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội.

- Ngày13/7/2009: Bộ Nội vụ ra quyết định cho phép thành lập Hội Dầu khí Việt Nam.

- Ngày 12/9/2009: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội Dầu khí Việt Nam. Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội và bầu ra Ban Chấp hành gồm 120 uỷ viên.

Ngày 22/12/2009: Bộ Nội vụ ra quyết định phê duyệt Điều lệ Hội.

Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010]

Nguồn: Những mốc son của Hội Dầu khí Việt Nam

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng