Ông Nguyễn Thanh Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

22:34 | 11/09/2022

|
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ông Chu Ngọc Anh ký bổ nhiệm loạt cán bộ trước kỷ luật, có cần thanh tra?Ông Chu Ngọc Anh ký bổ nhiệm loạt cán bộ trước kỷ luật, có cần thanh tra?
Nâng cao uy tín cán bộNâng cao uy tín cán bộ

Tại Quyết định 1066 ngày 10/9/2022, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Thanh Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm.

Ông Nguyễn Thanh Lâm sinh năm 1972. Ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình - Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nguồn: Ông Nguyễn Thanh Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Huệ

vtc.vn

  • sieu-viet

Giá vàng