Quy chế bảo vệ môi trường dầu khí biển ban hành năm nào?

09:44 | 11/10/2021

|
Để bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí chưa được xem là một nhiệm vụ chính, tương đương với các nhiệm vụ khác và chỉ mới bắt đầu từ cuối năm 1978.
Quy chế bảo vệ môi trường dầu khí biển ban hành năm nào?
Ảnh minh họa

Trong giai đoạn 1975-1990 vấn đề bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí chưa được xem là một nhiệm vụ chính, tương đương với các nhiệm vụ khác và chỉ mới bắt đầu từ cuối năm 1978.

Năm 1985, sau khi thành lập Vụ Khoa học - kỹ thuật và Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, một văn bản dịch quy chế Liên Xô về bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí cũng đã được ban hành để phục vụ cho quản lý nội bộ và thành lập Trung tâm an toàn và bảo vệ môi trường (10/1988).

Ngày 09/11/1988, Tổng cục Dầu khí đề nghị Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước để Tổng cục xây dựng và ban hành quy chế cấp ngành về “Ngăn ngừa ô nhiểm môi trường trong hoạt động dầu khí biển”.

Quy chế này đề cập đến các nội dung chủ yếu sau đây:

- Các quy định chung.

- Các yêu cầu đối với công tác địa vật lý biển, khảo sát địa chất công trình.

- Các yêu cầu kết cấu các giàn khoan biển cố định, tự nâng, tàu khoan v. v..

- Các yêu cầu trong công tác khoan.

- Các yêu cầu trong công tác thử vỉa, phòng ngừa sự cố phun dầu khí.

- Các yêu cầu trong công tác khai thác.

- Các yêu cầu về các biện pháp thi công, vận hành các đường ống ngoài biển.

- Quy tắc vệ sinh bảo vệ vùng nước biển gần bở, bảo vệ môi trường hải sản, du lịch...

- Quy tắc ngăn ngừa ô nhiễm từ các tàu dịch vụ và tàu chở dầu.

- Thông báo việc chảy dầu ra biển.

- Quy tắc xử lý các sự cố tràn dầu, chảy dầu ra biển.

- Quy định về thưởng, phạt, kiểm tra các yêu cầu bảo vệ môi trường.

- Quy định các trạm quan sát và dự báo ô nhiễm.

- Các quy định về lấy mẫu và phân tích mức độ ô nhiễm.

- Các quy định đối với các căn cứ dịch vụ trên bờ.

Sau khi được Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước chấp nhận, quy chế này được Tổng cục Dầu khí tổ chức soạn thảo với sự tham gia của Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước, Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Hải sản, Ban Biên giới của Chính phủ, và một số Bộ, ngành có liên quan như Y tế, Giao thông vận tải, Tổng cục Du lịch, Công ty Bảo hiểm Việt Nam...

Đây là quy chế quản lý nhà nước đầu tiên về bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí biển, chưa phải toàn bộ các hoạt động dầu khí. Quy chế được Bộ Công nghiệp nặng ban hành vào năm 1990.

Nguồn: Quy chế bảo vệ môi trường dầu khí biển ban hành năm nào?

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes

  • vinamilk-mb
  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng