Thứ ba 03/10/2023 11:01
  • Bình Thuận: Bám biển hay nằm bờ?

    Bình Thuận: Bám biển hay nằm bờ?

    Đã vào vụ cá nam, thời tiết thuận lợi nhưng ghe thuyền vẫn neo đậu dày đặc, kín cả khúc sông phía hạ nguồn sông Cà Ty chảy ra cảng c