Thứ hai 08/08/2022 01:38
  • Cà Mau: Độc đáo kiến trúc bình phong

    Cà Mau: Độc đáo kiến trúc bình phong

    Bức bình phong trong đình miếu được nhìn thấy khá phổ biến, ở đó tồn tại giá trị tâm linh, mang ý nghĩa che chắn những điều xấu; bảo vệ ngôi đình, chùa, miếu
Khong Tim thay file giao dien!/data/www/clients/client0/web2/web/modules/frontend/themes/kenhhot//tpl_template/tpl_col_center_general_inc.html