Thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022

21:40 | 25/07/2021

|
Theo Nghị quyết vừa được thông qua, năm 2022, Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành.
Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mớiQuốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới
Trao Quyết định, Nghị quyết của Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tổ chứcTrao Quyết định, Nghị quyết của Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tổ chức
Thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022. Ảnh: Duy Linh.

Chiều 25/7, thực hiện chương trình kỳ họp, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các vị đại biểu Quốc hội nêu rõ, sáng ngày 21/7, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội cùng với dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội đều tán thành với nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; đồng thời đã lựa chọn các chuyên đề giám sát.

Quốc hội quyết định sẽ giám sát tối cao 2 chuyên đề, gồm: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 (chuyên đề 1); Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành (chuyên đề 2).

Đồng thời, Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát 2 chuyên đề, gồm: Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 (chuyên đề 3); Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 (chuyên đề 4).

Sau khi nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 bằng hệ thống điện tử.

Thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên làm việc

Theo Nghị quyết mới được thông qua, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành” (chuyên đề 2).Kết quả biểu quyết có 475/478 đại biểu tán thành (chiếm 95,19% tổng số đại biểu), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Tiếp đó, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” (chuyên đề 1).

Nguồn: Thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022

Trịnh Dũng - Lê Hà

nhandan.vn

  • vinamilk-mb
  • thaco
  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng