Tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

19:10 | 20/07/2021

|
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (Quốc hội khóa XV).
Tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Ngày sinh: 15/3/1957

- Quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Ngày vào Đảng: 9/3/1984; ngày chính thức: 9/9/1985

- Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII

- Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIV (từ 31/3/2021). Chủ tịch Quốc hội khóa XV từ ngày 20/7/2021

- Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (từ 4/2021)

- Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 4/2021)

- Bí thư Thành ủy Hà Nội (2/2020 - 3/2021)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Tóm tắt quá trình công tác

 • Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính)

 • Nghiên cứu sinh tại Bratislava, Slovakia

 • Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính)

 • Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

 • Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

 • Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Tổng Kiểm toán Nhà nước

 • Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

 • Đại biểu Quốc hội khóa XIII

 • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 1/2016, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

 • Đại biểu Quốc hội khóa XIV

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tháng 1/2021, đồng chí tiếp tục được bầu tái cử Ủy viên Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu tái cử Ủy viên Bộ Chính trị

 • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

 • Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

 • Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa X

Tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức, chiều 20/7.
Tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Nguồn: Tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Nhóm PV

nhandan.vn