Từ 1978-1990, có bao nhiêu đơn vị dịch vụ dầu khí được thành lập?

14:05 | 25/09/2021

|
Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam đã hình thành tương đối đầy đủ mô hình của một ngành công nghiệp dịch vụ dầu khí chuyên ngành, đặt nền móng căn cứ dịch vụ dầu khí tại Vũng Tàu.
Từ 1978-1990, có bao nhiêu đơn vị dịch vụ dầu khí được thành lập?
Một góc Thành phố Vũng Tàu ngày nay/Ảnh minh họa

Sự hình thành các tổ chức dịch vụ dầu khí chuyên ngành Triển khai Quyết định số 458/TTg ngày 24/11/1976 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án xây dựng căn cứ dịch vụ dầu khí Vũng Tàu, công tác chuẩn bị đội ngũ cán bộ chủ chốt cho dịch vụ dầu khí đã được bắt đầu ngay từ năm 1977. Nhiều đoàn cán bộ của ngành đã được cử đi tham quan học tập ở các nước có công nghiệp dịch vụ dầu khí phát triển, như tại Căn cứ dịch vụ dầu khí biển Stavanger - Nauy, ở Mêhicô, Xingapo, v.v..

Trong thời kỳ 1978-1990 hàng loạt các đơn vị dịch vụ dầu khí chuyên ngành, với trình độ chuyên môn hóa ngày một cao, hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực, các địa bàn có hoạt động dầu khí được thành lập và phát triển nhanh chóng:

1. Ban Quản lý xây dựng cầu cảng dầu khí Vũng Tàu;

2. Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí;

3. Công ty Dịch vụ đời sống;

4. Công ty Vật tư Vận tải Dầu khí;

5. Công ty Dịch vụ Trực thăng Việt Nam;

6. Công ty Địa vật lý;

7. Ban Quản lý công trình dầu khí Vũng Tàu;

8. Xí nghiệp liên hiệp Xây lắp Dầu khí;

9. Công ty Dịch vụ Dầu khí – PSC;

10. Công ty Địa vật lý và Dịch vụ Dầu khí – GPTS;

11. Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – DMC.

Ngoài các đơn vị nói trên thuộc Tổng cục Dầu khí, Tổng cục Du lịch cũng thành lập Công ty Dịch vụ và Du lịch Dầu khí (OSC). Công ty này quản lý một số khách sạn, nhà nghỉ và làm một số dịch vụ về sinh hoạt, đời sống trong hoạt động dầu khí.

Có thể nói, về mặt tổ chức, thời kỳ 1978-1990 là thời kỳ Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam đã hình thành tương đối đầy đủ mô hình của một ngành công nghiệp dịch vụ dầu khí chuyên ngành, đặt nền móng cho dịch vụ dầu khí phát triển vượt bậc trong những năm sau, đóng góp đáng kể vào sự lớn mạnh không ngừng của ngành Dầu khí nước nhà./.

Nguồn: Từ 1978-1990, có bao nhiêu đơn vị dịch vụ dầu khí được thành lập?

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes

  • vinamilk-mb
  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng