Viện Dầu khí Việt Nam được thành lập năm nào?

07:05 | 06/10/2021

|
Ngày 22/05/1978, Tổng cục Dầu khí ban hành Quyết định số 655/TC-DK về việc thành lập Viện Dầu khí Việt Nam trụ sở đặt tại khu trại lính cũ của Pháp có tên Nhà Thành, Hưng Yên.
Viện Dầu khí Việt Nam được thành lập năm nào?
Trụ sở Viện Dầu khí Việt Nam

Sau năm 1975, đất nước được thống nhất đã mở ra nhiều điều kiện tốt đẹp để phát triển ngành Dầu khí, Tuy nhiên, do một số khó khăn khách quan và chủ quan từ năm 1975 đến cuối năm 1977, Viện Dầu khí Việt Nam có tên trong danh sách các đơn vị hợp thành Tổng cục Dầu khí Việt Nam tại Nghị định số 170/CP ngày 03/09/1975, nhưng vẫn không được triển khai thành lập.

Sau đó, trong Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 29/12/1977 đã đưa ra về những việc cần làm để đẩy nhanh công tác dầu mỏ và khí đốt, có việc xây dựng ngay các Viện Nghiên cứu và Viện Thiết kế dầu khí, xây dựng một số cơ sở thí nghiệm chuyên dùng, phát triển dần những bộ phận nghiên cứu quan trọng khác của ngành dầu khí.

Ngày 22/05/1978 Tổng cục Dầu khí ban hành Quyết định số 655/TC-DK về việc thành lập Viện Dầu khí Việt Nam trụ sở đặt tại khu trại lính cũ của Pháp có tên Nhà Thành, Hưng Yên. Phân Viện phía Nam của Viện được lập vào năm 1982. Năm 1988 cơ sở chính của Viện Dầu khí từ Hưng Yên chuyển về địa chỉ: Số 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

Với các nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng và cơ bản các khâu khoa học kỹ thuật về dầu mỏ và khí đốt, nhằm phục vụ có hiệu quả và nhanh chóng sự phát triển các nhiệm vụ lớn của ngành trên các mặt công tác; Thăm dò, tìm kiếm, khai thác, lọc và hóa dầu tiến tới tự lực giải quyết toàn bộ các khâu khoa học kỹ thuật của ngành.

Nguồn: Viện Dầu khí Việt Nam được thành lập năm nào?

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes

  • vinamilk-mb
  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng