Xí nghiệp liên doanh chế biến dầu khí Sài Gòn Petro thành lập khi nào?

08:15 | 24/09/2021

|
Ngày 19/06/1986, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 82/QĐ-UB về việc thành lập Xí nghiệp liên doanh chế biến dầu khí Sài Gòn Petro.
Xí nghiệp liên doanh chế biến dầu khí Sài Gòn Petro thành lập khi nào?
Một góc xưởng chế biến dầu khí Sài Gòn Petro,

Trong năm 1985, thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ thứ và xu thế “bung ra” phát triển mạnh để thoát khỏi bế tắc. Trung tâm nghiên cứu sản xuất thử của Ủy ban Khoa học kỹ thuật thành phố được giao nhiệm vụ nghiên cứu giải quyết những vấn đề về chế biến các nguyên liệu trong nước, phục vụ sản xuất và đời sống.

Ngày 28/03/1986, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Triết và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu khí Phan Tử Quang đại diện hai bên ký kết “Hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết xây dựng Xưởng chưng cất dầu thô giữa thành phố Hồ Chí Minh và Tổng cục Dầu khí”.

Tháng 09/1986 Ủy ban Khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập bộ phận nghiên cứu sử dụng dầu thô, triển khai các đề tài sử dụng dầu thô thay FO nhập khẩu, sản xuất dung môi nhẹ từ dầu thô Việt Nam. Sau này, Uỷ ban Khoa học kỹ thuật thành phố xây dựng Chương trình dầu khí của thành phố. Năm 1986, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương xây dựng một cơ sở chế biến dầu thô để cung cấp một số sản phẩm cho địa phương.

Ngày 19/06/1986, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 82/QĐ-UB về việc thành lập Xí nghiệp liên doanh chế biến dầu khí Sài Gòn Petro. Năm 1990, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao cho Sài Gòn Petro nhiệm vụ “Bằng nguồn vốn ngoại tệ tự huy động, tự hạch toán lỗ - lãi, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu đảm bảo nhu cầu của thành phố”.

Đây là bước ngoặt và là tạo tiền đề cho Sài Gòn Petro phát triển theo hướng kinh doanh các sản phẩm dầu khí. Sài Gòn Petro sau này đã kinh doanh, phân phối sản phẩm dầu không chỉ trọng phạm vi thành phố Hồ Chí Minh mà mở rộng ra các tỉnh miền Nam và cả nước./.

Nguồn: Xí nghiệp liên doanh chế biến dầu khí Sài Gòn Petro thành lập khi nào?

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes

  • vinamilk-mb
  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng