An Giang: Thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng

14:26 | 24/09/2022

|
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành Công văn 1077/UBND-TH về việc triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới.
An Giang: Thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp tục chủ động, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết 01/NQ-CP, ngày 8/1/2022, Nghị quyết 02/NQ-CP, ngày 10/1/2022, Nghị quyết 54/NQ-CP, ngày 12/4/2022 của Chính phủ; những văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2022 trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Chủ động phân tích, đánh giá, dự báo để đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh có giải pháp kịp thời, tổng thể, đồng bộ phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trên người.

Các sở, ngành tỉnh và địa phương đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển KTXH, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án quy mô lớn, trọng điểm của tỉnh. Trong đó, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Tài chính tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để bình ổn và kiểm soát giá cả thị trường, đặc biệt các mặt hàng thiết yếu nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; phối hợp Cục Quản lý thị trường, các cơ quan liên quan và địa phương tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả, thị trường, phòng chống gian lận thương mại; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá cả, đầu cơ tăng giá, hàng gian, hàng giả. Đặt biệt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, đặc biệt những đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19… Đồng thời, phối hợp chặt chẽ Văn phòng UBND tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất- kinh doanh trên địa bàn bàn tỉnh.

Nguồn:Thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng

Thu Thảo

baoangiang.com.vn

  • sieu-viet

Giá vàng