Bến Tre: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tiếp công dân định kỳ tháng 9-2022

08:34 | 23/09/2022

|
Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, ngày 21-9-2022, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã tiếp công dân định kỳ tháng 9-2022 tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.
Bến Tre: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tiếp công dân định kỳ tháng 9-2022
Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cùng đại diện UBND huyện Ba Tri, TP. Bến Tre, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận ý kiến người dân.

Cùng tham dự buổi tiếp công dân có: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND TP. Bến Tre, UBND huyện Ba Tri.

Tại buổi tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã tiếp hơn 10 lượt công dân thuộc các huyện: Mỏ Cày Bắc, Ba Tri, TP. Bến Tre, Châu Thành, Giồng Trôm. Nội dung người dân phản ánh chủ yếu liên quan đến khiếu nại, tranh chấp đất đai; chế độ chính sách, việc kỷ luật cho thôi việc người công tác ở cơ sở, việc bố trí nền tái định cư cho người dân sau thu hồi đất, bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng đi qua.

Bến Tre: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tiếp công dân định kỳ tháng 9-2022
Người dân nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp công dân.

Sau khi lắng nghe, ghi nhận từng ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân và trả lời của các sở, ngành, địa phương có liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ chỉ đạo: Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm (nếu có trường hợp sai phạm) đối với từng vụ việc, thông tin kết quả giải quyết vụ việc cho người dân nắm. Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết vụ việc cho Thường trực Tỉnh ủy qua Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Bến Tre: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tiếp công dân định kỳ tháng 9-2022
Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ lắng nghe ý kiến trình bày của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý đến các ngành, các cấp thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ theo quy định. Người dân cần phải phản ánh đúng nội dung vụ việc, chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với thông tin phản ánh. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương (tỉnh, huyện, xã) nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật. Căn cứ tình hình thực tế, quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, làm tốt công tác an sinh xã hội. Nếu có vấn đề mới phát sinh, kịp thời đề xuất cơ quan thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn người dân thực hiện quyền công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Bến Tre: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tiếp công dân định kỳ tháng 9-2022
Trả lời của đại diện Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Ba Tri.

Các cấp, các ngành (tỉnh, huyện, xã) nắm rõ các quy định của pháp luật, nắm vững chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của người dân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận, tích cực sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp… để giải quyết công việc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nắm vững tình hình xử lý nghiêm các trường hợp kích động, xúi giục người dân, vi phạm quy định của pháp luật (nếu có).

Nguồn: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tiếp công dân định kỳ tháng 9-2022

P. Tuyết

baodongkhoi.vn

Giá vàng