Bộ Công Thương yêu cầu kiểm soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đa cấp

21:35 | 04/06/2024

|
(THPL) - Bán hàng đa cấp là ngành nghề kinh doanh được pháp luật cho phép. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm, dễ bị biến tướng thành các hoạt động

Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã thiết lập cơ chế quản lý chặt chẽ đối với hoạt động bán hàng đa cấp thông qua hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ quan quản lý chuyên ngành. Theo đó, doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp chính thống cần phải đăng ký với Bộ Công thương, chịu sự quản lý của cơ quan quản lý ngành Công thương và các cơ quan chuyên ngành liên quan như kế hoạch đầu tư, y tế, công an...

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) cho biết, những năm vừa qua, Bộ Công thương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp từ Trung ương đến địa phương. Việc rà soát, hoàn thiện pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp được Bộ Công thương thực hiện thường xuyên, liên tục, trên cơ sở đó đã trình Chính phủ, Quốc hội ban hành các văn bản pháp luật giúp quản lý ngày càng chặt chẽ, hiệu quả đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

Năm 2023, Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó đã luật hóa các quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Năm 2024, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 55/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó có các quy định về quản lý bán hàng đa cấp.

Bộ Công Thương yêu cầu kiểm soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đa cấp
Bộ Công Thương yêu cầu kiểm soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đa cấp. Ảnh minh hoạ

Vẫn theo Bộ Công Thương, công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp được thực hiện thường xuyên, qua đó phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của hơn 20 doanh nghiệp. Theo đó, số lượng doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã giảm từ 67 doanh nghiệp vào năm 2016 đến nay chỉ còn 20 doanh nghiệp.

Năm 2023, Bộ Công thương đã kiểm tra đối với 06 doanh nghiệp, xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 doanh nghiệp và 01 người tham gia bán hàng đa cấp với tổng số tiền 1,115 tỷ đồng.

Theo thống kê, hiện tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp là 768.283 người, tổng doanh thu ngành bán hàng đa cấp đạt khoảng 16.866 tỷ đồng, tổng số hoa hồng và các lợi ích kinh tế chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp đạt khoảng 5.846 tỷ đồng, tổng số thuế đã nộp về ngân sách nhà nước là khoảng 2.255 tỷ đồng.

Trước những số liệu trên, để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua, trong đó tập trung vào 2 nhóm đối tượng chính:

Đối với các doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: tiếp tục phát huy các giải pháp quản lý đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua, tích cực thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, qua đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, phát hiện và xử lý kịp thời các doanh nghiệp hoạt động biến tướng.

Đối với các hình thức biến tướng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương: tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo để nâng cao nhận thức của người dân trước các biểu hiện của đa cấp biến tướng. Đồng thời, phối hợp với các bộ ngành, lực lượng liên quan, đặc biệt là cơ quan công an, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, nâng cao tính răn đe và ngăn ngừa sớm các hệ lụy xấu cho xã hội.

Nguồn:Bộ Công Thương yêu cầu kiểm soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đa cấp

Tuấn Minh

thuonghieuvaphapluat.vn