Cà Mau: Nền tảng thực hiện nhiệm vụ "trồng người”

17:40 | 04/12/2022

|
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Cà Mau luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh; thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “trồng người”.
Cà Mau: Làng biển vào mùaCà Mau: Làng biển vào mùa
Cà Mau: Ða dạng cách làm giàuCà Mau: Ða dạng cách làm giàu

Xác định công tác xây dựng Đảng trong trường học có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh đã chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cơ sở để vừa xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, đã được đông đảo đảng viên, viên chức hưởng ứng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của đơn vị; động viên, thúc đẩy cán bộ, giảng viên, nhân viên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, góp phần cùng với ngành giáo dục địa phương đào tạo nguồn nhân lực cho quê hương, đất nước.

Cà Mau: Nền tảng thực hiện nhiệm vụ "trồng người”
Tiến sĩ Lê Hoàng Dự, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trao giấy khen cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập và Hội thi “Học tập và làm theo Bác” do Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức dịp 20/11/2020.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, chia sẻ: “Xác định vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ Trung tâm, cấp uỷ thường xuyên nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng trong nội bộ, qua đó có hướng tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên. Đồng thời, thực hiện làm việc theo nguyên tắc tập thể, duy trì sinh hoạt thường xuyên, tạo sự đoàn kết chặt chẽ trong toàn chi bộ, trước hết là trong tập thể cấp uỷ để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị”.

Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh hiện có 26 đảng viên, đa số các đảng viên được phân công giữ các vị trí quan trọng như thành viên ban giám đốc, chủ tịch công đoàn; trưởng phòng, tổ trưởng, tổ phó... Các đảng viên trong chi bộ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn tốt, thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, là những nhân tố tích cực thúc đẩy mọi hoạt động của trung tâm. Vì vậy, trong những năm qua, chi bộ liên tục được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh.

“Mỗi năm chi bộ kiểm tra, đánh giá 2 lần để sơ kết lại các nhiệm vụ mà đảng viên đăng ký đã thực hiện được đến đâu; những vấn đề cần rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện. Cuối năm, chi bộ tổ chức đánh giá toàn bộ bản đăng ký của đảng viên từ đầu năm, đây cũng là tiêu chí để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Còn đối với các phong trào, hàng năm chi bộ tổ chức Hội thi “Học tập và làm theo Bác” cho đảng viên, viên chức và học viên, sinh viên. Đây là một hoạt động truyền thống của trung tâm nên năm 2021 mặc dù dịch Covid-19 nhưng trung tâm vẫn tổ chức qua hình thức Online. Trung tâm ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào việc triển khai học tập và làm theo Bác. Ngân hàng câu hỏi nhập vào phần mềm, thi trực tiếp trên máy tính hoặc thi Online trên hệ thống phần mềm, vì vậy có thể sử dụng các thiết bị thông minh học mọi lúc mọi nơi để tham gia thi. Qua việc triển khai và tổ chức hội thi nhận thấy đảng viên, viên chức, học viên, sinh viên có những nhận thức, hành động tích cực hơn”, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, mỗi đảng viên trong chi bộ tiếp tục gắn kết với tinh thần “đoàn kết là sức mạnh”. Đây là nhân tố quan trọng nhất đảm bảo cho Đảng thực sự vững mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của mỗi cá nhân trong tập thể để mỗi đảng viên trong chi bộ xác định rõ nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, tạo niềm tin đối với phụ huynh, với Nhân dân, với Đảng; phấn đấu trở thành một trong những đơn vị đạt chất lượng cao của ngành giáo dục tỉnh nhà và cũng là góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

“Đảng viên trẻ là đội ngũ kế cận, trong tương lai sẽ tiếp bước những truyền thống, giá trị cao đẹp của người đảng viên. Chi bộ đã chú trọng công tác bồi dưỡng rèn luyện đảng viên trẻ, nhằm nâng cao giác ngộ cách mạng, nhận thức sâu sắc lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ tiếp tục quan tâm giáo dục để các đồng chí nhận thức sâu sắc về nghĩa vụ, trách nhiệm của mình khi được vinh dự đứng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Đảng viên trẻ cần thể hiện trình độ tri thức, tính tiên phong gương mẫu, phong cách sống trong sạch, lành mạnh, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả và trách nhiệm chính trị cao”, ông Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định./.

Nguồn: Nền tảng thực hiện nhiệm vụ "trồng người”

Quỳnh Anh

www.baocamau.com.vn

  • sieu-viet

Giá vàng